Upravit stránku

Čo je ten dlhopisový prospekt a prečo by investora (ne)mal zaujímať?

obrazek-k-clanku

S „prospektom schváleným ČNB“ už ste sa určite stretli. Či už to bolo na našom webe alebo kdekoľvek inde. Vďaka tým trom veľkým písmenkám ho totiž mnoho portálov používa hlavne ako návnadu v reklamách – aby vyvolali dojem, že na ich dlhopisy nejakým spôsobom dohliada Česká národná banka. Ako je to ale v skutočnosti? Ako už asi tušíte, celkom inak.

Keď chcete vydať dlhopisy, máte v zásade dve možnosti:

a) vydať ich v objeme menšom ako 1 milión eur (za 12 mesiacov) a potom vám k tomu v podstate stačí len napísať emisné podmienky. Alebo za

b) chcieť viac, ale za cenu vyhotovenie dlhopisového prospektu a pečiatky od Českej národnej banky.

V žiadnom prípade to ale neznamená, že emisie so schváleným prospektom sú „lepšie“ ako tie bez neho. Sú to jednoducho iné kategórie. Česká národná banka na emisie s prospektom nijako nedohliada. Dokonca tým ani investorom nedáva správu, že je emitent kvalitný alebo inak spôsobilý dlhopisy vydávať, či dokonca splácať. Akékoľvek hodnotenie necháva zásadne na investorovi.

Na čo je dlhopisový prospekt?

Prečo teda prospekt vyžaduje? Jediný dôvod je, aby o sebe emitent poskytol dostatok informácií, na základe ktorých si investori môžu vytvoriť základný ekonomický obrázok a rozhodnúť sa, či do jeho dlhopisov budú investovať. Dané informácie ako také už ale ČNB nijako nekontroluje, neschvaľuje ani nehodnotí. Svojou pečiatkou nehovorí, že firma, ktorá si nechala vypracovať prospekt, má „v poriadku čísla“ a môžete do nej bez strachu investovať. Hovorí len, že všetko, čo po nej chcela, „správne“ vyplnila – v zmysle do správnych kolónok –, a vy sa tak môžete rozhodnúť nielen na základe názvu dlhopisu. Znamená to teda, že je prospekt úplne k ničomu? Nie. Už len fakt, že pozbierať všetky podklady, zaplatiť účtovníkov a právnikov a prospekt odovzdať, vyjde zhruba na tristo tisíc korún, dáva tušiť, že firma nie je len prázdna schránka.

Čo si z prospektu odniesť?

Že nejaké peniaze skutočne má a že to sa svojimi plánmi asi myslí vážne a nechce len potichu vybrať peniaze a zmiznúť. v ňom často môžu aj odborovo vzdelať, ale záruku ČNB tam jednoducho nenájdu. Čo teda odporúčame? Určite si prospekt prečítať (rovnako ako emisné podmienky), pozrieť sa na čísla a na tabuľky a overiť si, že informácie, ktoré o sebe emitent hovorí v reklamách a v prezentáciách, sú skutočne pravda.

Konečné rozhodnutie by ste ale vždy mali urobiť na základe nejakej osobné skúsenosti. Buď s produktmi, ktoré firma vyrába, s ľuďmi, ktorí za ňou stoja, alebo s projektmi, ktoré už v minulosti dotiahli do konca. Ideálny emitent totiž nie je ten, ktorý má najkrajší prospekt alebo najväčšie plány ale ten, ktorý spláca svoje záväzky. Takých už sme za sedem rokov, čo prevádzkujeme Dlhopisy.sk, stretli niekoľko.

 

Prohlédněte si emitenty, kteří u nás inzerují