Upravit stránku

So zmenkami kvitne špinavý biznis. Pozor na ne!

obrazek-k-clanku
Hlavnými dôvodmi, prečo mnoho firiem stále ponúka pôžičky na zmenku, aj prečo ich dlžníci stále vo veľkom podpisujú, sú rýchlosti a jednoduchosť. A pretože na rozdiel od okolitých štátov sú „podpisovatelia zmeniek“ v Česku zákonom takmer nechránení, môžeme zmenky pokojne označiť za jedného z hlavných vinníkov stavu, kedy máme v krajine každého desiateho občana v exekúcii.

Veritelia si totiž neuvedomujú početné riziká, napríklad to, že za jednu pôžičku môžu zaplatiť dvakrát (alebo aj niekoľkokrát) viac a že sa z dlhovej špirály už nikdy nemusia vyhrabať. Často pritom stačí len jedno slovíčko inak a z malej pôžičky je veľká katastrofa, pretože za zmenku vždy dlhujete celým svojim majetkom. Ukážme si, ako má vlastne zmenka vyzerať, čo všetko musí spĺňať as čím sa podvodníci radi hrajú, aby z dlžníka dostali ešte viac ako to, k čomu sa im upísal.

Ako správne napísať zmenku?

Napísať zmenku je úplne jednoduché. Podľa ust. čl. I. § 75 zmenkového zákona (č. 191/1950 Zb.) musí zmenka obsahovať len nasledujúce údaje:
1. označenie, že ide o zmenku, pojaté do vlastného textu listiny a vyjadrené v jazyku, v ktorom je táto listina spísaná;
2. bezpodmienečný sľub zaplatiť určitú peňažnú sumu;
3. údaj splatnosti;
4. údaj miesta, kde sa má platiť;
5. meno toho, komu sa má platiť;
6. dátum a miesto vystavenia zmenky;
7. podpis vystaviteľa.

Zmenka tak môže vyzerať napríklad takto:
V Prahe 30. 7. 2021 Dňa 30. 10. 2021 v Prahe za túto zmenku zaplatím 5.000 Kč (slovom päť tisíc korún českých) pánovi Karlovi Novákovi.
Peter Dvořák
Podpis

A môže byť napísaná pokojne na účte z reštaurácie alebo tácky totiž nemá – ide o obsah. A že po Prahe určite chodí množstvo Petrov Dvořákov, je Zákonu zmenkovému a šekovému č. 191/1950 Zb. z roku 1950 celkom jedno, dátum narodenia, číslo občianky ani nič iné už na zmenke byť nemusí. Ale rozhodne nie je na škodu, keď to tam pridáte!

Na čo si dať pozor?

Z doposiaľ uvedených informácií by ste mohli ľahko nadobudnúť dojem, že na zmenke nie je čo pokaziť, ale opak je pravdou. Podvodníkom totiž stačí len pridať na zmenku nejakú informáciu iným jazykom, než v ktorom je napísaný zvyšok, a zmenka sa tým stane neplatnou. V našom príklade by tak stačilo zmeniť napríklad „pána Nováka“ na „Mr. Nováka“ alebo len „EUR na CZK“ a dlžník už by takú zmenku nemusel splatiť. Najvyšší súd ČR už dokonca takýto výklad v minulosti svojím rozhodnutím posvätil. Ďalšou obľúbenou praktikou podvodníkov so zmenkami je ponúknutie tzv. bianco zmenky, kedy dlžník podpisuje veriteľovi zmenku bez uvedenej sumy. Požičia si napríklad 10 tisíc korún, ale veriteľ si neskôr na zmenku napíše napríklad desaťnásobnú čiastku. A nie je proti tomu obrany.
Akokoľvek vám to môže pripadať hlúpe, verte, že tisíce ľudí sa takto dostali do problémov. Či už preto, že inak by peniaze jednoducho nezohnali, alebo jednoducho preto, že podvodníci boli rétoricky skvele pripravení. A pretože ľudia, ktorým na krku visí sedem exekúcií, väčšinou nedisponujú ekonomickým vzdelaním, ľahko uveria, že na zmenke vyššie pôžičky jednoducho uvedené byť nemusia. „Stačí si to predsa povedať.“
Rekta doložka alebo riziko postúpenia

Ale vyhrané nemusí byť ani v prípade „správne“ predvyplnenej zmenky. Z minulosti poznáme príklady, keď dlžník síce splatil veriteľovi svoj zmenkou stanovený dlh, lenže veriteľ medzitým túto zmenku prepredal niekomu inému, a dlžník mu musel rovnaký dlh splatiť ešte raz.
Ako tomu zabrániť? 1) Pomerne zložito by ste museli preukazovať, že ten, kto vašu zmenku odkúpil, vedel, že koná k vašej škode. Lenže to sa vám takmer nikdy nepodarí, pretože spoločnosti, ktoré si z okrádania nemajetných ľudí pomocou zmeniek urobili veľmi výnosný biznis, už vedia, „ako to chodí“. Takže oveľa jednoduchšie je 2) preventívne zakázať to, aby vaša zmenka mohla byť „prepredaná “. Pokiaľ už teda niekomu musíte podpísať zmenku, trvajte na tom, aby na nej bola uvedená tzv. rekta doložka, ktorá hovorí, že zmenka nesmie byť postúpená nikomu inému. To skutočne stačí. Pretože, ako už bolo povedané, kúzlo zmenky spočíva v jej jednoduchosti.

A ako zmenku vymáhať?

Vymáhanie zmenky je teoreticky tiež jednoduché! Veriteľovi stačí predložiť originál zmenky, nič iné nemusí dokazovať. Pokiaľ bude zmenka spĺňať všetky náležitosti, vydá zmenkový platobný rozkaz – uloží dlžníkovi, aby zmenkovú sumu (a náklady súdneho konania na to) zaplatil do pätnástich dní. Alebo aby v rovnakej lehote podal námietky – v ktorých musí uviesť, čo konkrétne proti platnosti alebo pravosti zmenky namieta. Väčšinou však neuspeje. A prichádza exekútor.

Chcite potvrdenie o splatení! Až sa vám podarí svoju zmenku splatiť, nechajte si to od veriteľa potvrdiť. Podľa zákona môžete požiadať majiteľa zmenky, aby vám zmenku vrátil a pripísal na ňu potvrdenie o zaplatení, a ten musí vyhovieť – na zmenku by mal pripísať „zaplatené“, pripojiť dátum a svoj podpis. Ak však veriteľ ani po troch rokoch od dátumu splatnosti nezačne svoju pohľadávku vymáhať, máte šťastie. Zmenka as ňou aj váš dlh sú premlčané a nikomu už nič splácať nemusíte.

Chcete investovať do zmeniek?

A čo keď máte možnosť niekomu na zmenku požičať? Ako už bolo niekoľkokrát povedané, zmenka je veľmi efektívny zaisťovací nástroj. De facto je to cenný papier, s ktorým môžete ísť rovno na súd, lenže na zmenky si bežne požičiavajú predovšetkým dva druhy subjektov a) pochybné firmy, na ktorých „celom majetku“, ktorým je zmenka zaistená, si veľmi nevezmete (pretože spravidla žiadny nemajú ), alebo b) ľudia, ktorým už žiadna inštitúcia nepožičia a ukrajovaním z ich životného minima sa k zapožičanej sume doberiete možno za niekoľko rokov. K investovaniu teda existuje veľa lepších spôsobov. Že medzi ne určite patria napríklad akcie, fondy a dlhopisy, snáď ani netreba pripomínať.

Čo si z tohto článku odniesť?

Že zmenka je diablov nástroj. A napísať ju je jedným z najjednoduchších úkonov, takže ak chcete niekomu požičať peniaze, zvládnete to „právne ošetriť“ aj na účte z reštaurácie alebo krabici od topánok.
Že ak stojíte na druhej strane a peniaze si potrebujete požičať vy, máte trvať minimálne na dvoch veciach – aby na vašej zmenke bola
1) uvedená čiastka, ktorú si požičiavajte a
2) už spomínaná rekta doložka, ktorá zakazuje postúpenie zmenky tretej strane, ktorá by vás o dlh mohla stiahnuť druhýkrát.

Že keď zmenku splatíte, máte si to nechať potvrdiť, aby ste ju nemuseli splatiť niekoľkokrát. Ale hlavne to, že na podvody so zmenkami existujú v Česku špecializované „mafie“, takže ich radšej nikdy nepodpisujte. Na investovanie voľných peňazí sú desiatky lepších spôsobov.