Upravit stránku

Podielové fondy a ich poplatky

Investovanie do rôznych typov podielových fondov je dnes populárne. Prečo nie. Fondy svojou činnosťou rozkladajú riziko, ktoré by investor inak vo vyššej miere podstúpil pri nákupe jednotlivých investičných inštrumentov priamo. V predchádzajúcom článku, sme porovnávali výhody a nevýhody podielových fondov oproti dlhopisom. Dnes sa pozrieme koľko taká práca podielového fondu investora stojí.

Za čo všetko zaplatíte podielovému fondu poplatky?

Podielový fond nerobí svoju prácu zadarmo. V informačných listoch fondu, alebo v dokumente KIID (Kľúčové informácie pre investorov) sú k nájdeniu dva druhy poplatkov. Prvými sú poplatky priame, najčastejšie sa nachádzajú v cenníku fondu a druhou skupinou je nákladovosť fondu, čo je poplatok nepriamy.

Priame poplatky

 • vstupné poplatky
  fond uvádza v prospekte vždy celkovú maximálnu výšku poplatku, ktorú môže priebežne upraviť platným cenníkom; zároveň sa výška poplatku môže líšiť podľa obchodníka, ktorý má možnosť jeho výšku ovplyvniť;
 • výstupné poplatky
  dnes už nie sú príliš využívané, v starších cenníkoch sú ale k nájdeniu;
 • poplatok za správu fondu
  poplatok za správu fondu tiež sa používajú názvy „management fee“, alebo „obhospodarovanie fondu či majetku“;
 • výkonnostný poplatok

  nie je používaný pri všetkých fondoch;
  jeho úlohou je motivovať investičného manažéra k nadštandardným výsledkom;
  poplatok sa hradí z hodnoty výnosu nad benchmarkom fondu.

   

Prevádzkové náklady fondu

Používa sa tiež výraz TER (Total Expense Ratio). Uvádza sa v % a hodnota vyjadruje pomer spravovaného majetku oproti prevádzkovým nákladom fondu.

Táto prevádzková nákladovosť je premenlivá, takže každý rok môže byť nákladovosť fondu iná. Obsahuje napríklad náklady fondu na prevádzku, poplatky a provízie. Fondy uvádzajú hodnoty za konkrétny (spravidla predchádzajúci) rok.

Nejedná sa o poplatok za konkrétny úkon, ktorý je k nájdeniu v cenníku. Napriek tomu je dobré náklady sledovať, pretože si na ne musí podielový fond zarobiť. A na to používa financie investora. Teda v konečnom dôsledku zníži nákladovosť fondu výnos investorovi.

Pozor. Priama úmera, že vyššie náklady = horší fond tu neplatí. Sú aj podielové fondy, ktoré napriek vysokej nákladovosti zaisťujú svojim investorom lepšie výnosy, než fondy s malými nákladmi.
 

 

Pre porovnanie sme vybrali niekoľko najvyužívanejších dlhopisových fondov. Pozrite sa, aké sú poplatky vysoké a ako sa v ich stanovovaní jednotlivé fondy líšia.

SpolečnostNázov fonduvstupný poplatok - maximálnystupný poplatok - aktuálnyprávcovský poplatok (ročný)výkonnostný poplatoknákladovosť fondu
uvedené hodnoty sú platné k 13. 2. 2016
* výška poplatku sa odvíja od objemu investície (nižšia investícia = vyšší poplatok)
ConseqConseq Invest Dlhopisový5%1,55 - 2,5%*1%12%1,33%
ČSOBČSOB Strednodobých dlhopisů2%0,5%1%nie je1,15%
IKS KBIKS KB Dlhopisový2%1%1%nie je1,16%
INGING Fidelity Fond svetových dlhopisov s vysokým výnosom5,25%0%1,25%nie je1,76%
Pioneer investmentsPioneer - obligační fond1,5%0,5 - 1%*1,5%nie je1,71%

Vstupný poplatok si investor do kalkulácie výnosov musí zahrnúť sám. Naopak poplatky za správu portfólia a nákladovosť fondu už zahŕňajú fondy do prezentovaného výsledného výnosu fondu.

Pri porovnaní výšky priebežných ročných poplatkov a zverejňovaných dlhodobých výnosov je potom pri dlhopisových fondoch okolo polovice výnosu spotrebovaná samotným fondom.

 

Podívejte se, kolik vám mohou vydělat korporátní dluhopisy.